ĐẶT LỊCH TƯ VẤN 1-1 VỚI CÁC CỐ VẤN

Thấu hiểu bản thân & Định hướng nghề

Dành cho những bạn cần được tư vấn để tìm hiểu điểm mạnh/yếu, định hướng chọn ngành nghề/ trường phù hợp, lời khuyên/ động viên với những băn khoăn trong học tập, hướng đi sau ra trường.

12.588 lượt xem